Selecteer een pagina

Zaterdag 27 augustus stonden we op het Park Vertelt festival. We brachten de petitie van Simavi: de Water Wake-Up call onder de aandacht en hebben 59 handtekeningen opgehaald en mooie gesprekken gehad met bezoekers. Vind je een stevig en rechtvaardig waterbeleid ook belangrijk? En heb je ons gemist? Trek dan digitaal aan de bel!

Ook deze keer konden mensen meedoen aan onze waterquiz. Zie hieronder de goede antwoorden. 

 1. Waar komt het Nederlandse kraanwater vandaan?
  40% van oppervlaktewater en 60% van grondwater
  Bron: https://www.rivm.nl/drinkwater/drinkwaterkwaliteit
 2. Hoeveel mensen hebben geen (gemakkelijke) toegang tot basisfaciliteiten om handen te wassen met water en zeep?
  40% van de wereldbevolking
  Bron: WDI – Many homes lack basic handwashing facilities (worldbank.org)
 3. Waarvoor gebruiken we wereldwijd het meeste water?
  Landbouw
  Bron: boek de verborgen impact – Babette Porcelijn
 4. Wil je waterbewust winkelen dan speelt de grootste rol:
  Het land van herkomst van een product: is daar waterschaarste of niet
  Bron: https://www.oneworld.nl/anders/hoe-zit-het-met/waterbewust-winkelen/
 5. Waar je woont in de wereld is heel belangrijk voor de toegang tot water. Welke twee andere factoren zijn medebepalend voor de toegang tot water:
  Hoeveel geld en inspraak je hebt
  Bron: Magazine “ hoe zit het met water”. Oneworld
 6. Wat is een belangrijk pijnpunt tussen landbouw en natuur
  Het optimale grondwaterpeil
 1. Wat kost het meeste water per 100 gram, aardappelen, chocolade of rijst?
  Chocolade
  Bron: boek de verborgen impact – Babette Porcelijn
 2. Wat betekent Simavi?
  Steun In Medische Aangelegenheden voor Inheemschen.
  Bron: https://simavi.nl/