Selecteer een pagina

Samen met Stichting Kloppend Stadshart en privé collectiefleden hebben wij begin 2021 beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk, de Watervergunning, de Wet natuurbescherming en ontgrondingsvergunningen. Een eerste zitting hierover bij de Raad van State vond plaats september 2021. Na de zitting heeft de Raad van State aangegeven een advies over waterveiligheid te willen hebben van de stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB).

Op 9 mei is er opnieuw een zitting over Stadsblokken-Meinerswijk. Deze zitting zal gaan over waterveiligheid, het STAB rapport en onze zienswijze.

Op de site van Stichting Kloppend Stadshart vind je meer infomatie.