Selecteer een pagina

Afvalreferendum gemeente Arnhem

In maart 2021 is er tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen een referendum over het afvalbeleid van de gemeente Arnhem.  Wij steunen het gemeentelijk beleid van “de vervuiler betaalt”.

1.Milieudefensie komt in actie tijdens het afvalreferendum
Het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk  was zo  oneerlijk verlopen dat we ons voorgenomen hadden niet meer mee te doen aan volgende referenda. Maar afval is een te belangrijk milieuthema, dus ontkomen we er als Milieudefensie niet aan om toch onze stem te laten horen.Samen met Stichting De Groene Vos hebben wij het initiatief genomen de NEE-stem te vertegenwoordigen en te coördineren. Lees hieronder waarom.

Het Arnhemse afvalbeleid staat op het spel.
Nog maar goed en wel ingevoerd wil de SP via een referendum het afvalbeleid van omgekeerd inzamelen en diftar weer terugdraaien.

Omgekeerd inzamelen: restafval moet je zelf naar een ondergrondse container brengen. Gescheiden afvalstromen zoals PBD, gft en oud papier worden – waar mogelijk – huis-aan-huis opgehaald.
Diftar: hoe minder restafval je aanbiedt, hoe minder je betaalt aan afvalstoffenheffing. Je betaalt 80 cent per zak restafval naast een laag vast bedrag per jaar. Dus hoe beter je afval scheidt, hoe minder restafval je hebt en hoe minder je betaalt aan afvalkosten. Oftewel ‘de vervuiler betaalt’.

Het afvalreferendum is tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart. Tijdens het referendum kun je deze vraag met ja of nee beantwoorden: “Wilt u stoppen met het betalen per afvalzak, containers van het slot halen en zorgen dat er weer een normale afvalzak in past?”

De uitslag van de stemming is een zwaarwegend advies aan de gemeenteraad die hierover een besluit moet nemen.

Het antwoord van De Groene Vos en Milieudefensie Arnhem op de referendumvraag is: NEE. We zeggen NEE omdat we juist vóór het huidige afvalbeleid van de gemeente Arnhem zijn. We zijn om twee redenen vóór omgekeerd inzamelen en diftar.

1 Duurzamer: beter voor het milieu
Afval scheiden is beter voor het milieu. Gescheiden ingezamelde afvalstoffen worden gerecycled (afval = grondstof) en dat bespaart nieuwe grondstoffen en energie. Er hoeft dan minder restafval verbrand te worden en daardoor daalt de CO2uitstoot. Het nieuwe afvalbeleid van Arnhem draagt zo bij aan het realiseren van de circulaire economie die in 2050 in Nederland (en Europa) moet zijn bereikt. In een circulaire economie bestaat afval niet en zijn alle afvalstoffen grondstoffen voor een nieuw productieproces.

De eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid laten zien dat Arnhemmers hun afval beter zijn gaan scheiden. In het derde kwartaal van 2020 kwam, omgerekend naar jaarbasis, 143 kg restafval per inwoner vrij, terwijl dit in 2018 nog 221 kg en in 2019 205 kg was. Een forse verlaging dus! En sluiting van ondergrondse containers voorkomt afvaltoerisme.

2 Goedkoper: beter voor je portemonnee
Als we stoppen met betalen per afvalzak gaat de vaste afvalstoffenheffing weer fors omhoog. Mensen met veel en mensen met weinig restafval betalen dan weer evenveel aan afvalkosten. Dat zal steeds méér worden door landelijk stijgende verbrandingstarieven. Met het nieuwe afvalbeleid betaal je minder als je je afval goed scheidt.

En natuurlijk moeten de vervuiling en illegale dumpingen bij afvalcontainers worden bestreden. Die dumpingen waren er ook al vóór invoering van diftar. Bij zo’n 85% van alle ondergrondse containers in Arnhem wordt geen vervuiling waargenomen.