Selecteer een pagina

Wat zie je voor je als je denkt aan de zomer? De kans is groot dat dit beelden oproept van bloemenweides met daarboven zoemende bijen en fladderende vlinders. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, want het gaat niet goed met de bij en andere insecten.

 Wilde bijen in zwaar weer
Al jaren is er een afname zichtbaar van het aantal bijen. Vooral wilde bijen hebben het moeilijk: meer dan de helft van de ruim 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen gaat in aantal achteruit. De belangrijkste oorzaken van de teruggang zijn pesticidegebruik, steeds verdere intensivering van de landbouw en daarmee samenhangend de aantasting van hun leefgebied. Bloeiende planten verdwijnen uit steden en akkers en biodiversiteit neemt af. Het kost bijen daardoor steeds meer moeite om voldoende voedsel (nectar) te verzamelen. Ze verzwakken nog verder door schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de mens: veel groente- en fruitsoorten zijn (deels) afhankelijk van bijen voor de bestuiving. Zonder bij geen appel of courgette. 

Wat doet Milieudefensie Arnhem?

  • We organiseren regelmatig thema-ochtenden waarbij kinderen bijvoorbeeld bloemenverrassingen voor de bij  kunnen maken.
  • We leggen bijenveldjes en geveltuintjes aan.
  • We sluiten regelmatig aan bij activiteiten van Arnhem Zoemt.

    Wat kun jij doen?

    Zelf kun je ook makkelijk een steentje bijdragen, onder andere door bijenbloemen te zaaien, een bijenhotel te plaatsen, rommelhoekjes te creëren, geveltuintjes aan te leggen en geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 

    Bekijk hier de tips voor een bijvriendelijke tuin.