Selecteer een pagina

Wat zie je voor je als je denkt aan de zomer? De kans is groot dat dit beelden oproept van bloemenweides met daarboven zoemende bijen en fladderende vlinders. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, want het gaat niet goed met de bij en andere insecten.

Wilde bijen in zwaar weer
Al jaren is er een afname zichtbaar van het aantal bijen. Vooral wilde bijen hebben het moeilijk: meer dan de helft van de ruim 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen gaat in aantal achteruit. De belangrijkste oorzaken van de teruggang zijn pesticidegebruik, steeds verdere intensivering van de landbouw en daarmee samenhangend de aantasting van hun leefgebied. Bloeiende planten verdwijnen uit steden en akkers en biodiversiteit neemt af. Het kost bijen daardoor steeds meer moeite om voldoende voedsel (nectar) te verzamelen. Ze verzwakken nog verder door schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Dit alles heeft ook gevolgen voor de mens: veel groente- en fruitsoorten zijn (deels) afhankelijk van bijen voor de bestuiving. Zonder bij geen appel of courgette. 

Help de bij
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem. Boeren planten bijvoorbeeld bloemstroken aan langs hun akkers. Wij hebben de afgelopen jaren ook veel gedaan op dit gebied. Zo hebben we een aantal jaar terug succesvol campagne gevoerd tegen tegen het gebruik van pesticiden door Intratuin en organiseren we regelmatig thema-ochtenden waarbij kinderen bijvoorbeeld zaadbommetjes kunnen maken.

Zelf kun je ook makkelijk een steentje bijdragen, onder andere door bijenbloemen te zaaien, een bijenhotel te plaatsen, rommelhoekjes te creëren, geveltuintjes aan te leggen en geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Bekijk hier de tips voor een bijvriendelijke tuin.