Selecteer een pagina

Wat zie je voor je als je denkt aan de zomer? De kans is groot dat dit associaties oproept van bloemenweides met daarboven zoemende bijen en fladderende vlinders. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, want het gaat niet goed met de bij en andere insecten.

Al jaren is er een afname zichtbaar van het aantal bijen. Vooral wilde bijen hebben het zwaar: meer dan de helft van de ruim 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen gaat in aantal achteruit. De belangrijkste oorzaken zijn schadelijke bestrijdingsmiddelen en de steeds verdere intensivering van de landbouw en daarmee samenhangend de aantasting van hun leefgebied. Dit alles heeft ook gevolgen voor de mens: veel groente- en fruitsoorten zijn (deels) afhankelijk van bijen voor de bestuiving. Zonder bij geen appel of courgette.

Wat doen wij?

  • We staan regelmatig met een stand en geven informatie over de bij en andere insecten.
  • We helpen het leefgebied van insecten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van bloemenveldjes of geveltuintjes.
  • We verzamelen handtekeningen voor petities die zich richten op beschermen van insecten.

Wat kun jij doen?
In onze Flyer – red de insecten lees je wat je zelf kunt doen om insecten te beschermen. Met leuke tips en onze favoriete adresjes voor biologische planten, knollen en bollen.

Meer informatie:
Meer weten over bijen en andere insecten helpen? Bezoek dan de site van de Bijenstichting.