Selecteer een pagina

Vind je het ook belangrijk dat in onze Arnhemse uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk geen woonwijken gebouwd worden? Doe dan met mee en steun ons met een financiële bijdrage zodat wij samen met Stichting Kloppend Stadshart naar de rechter kunnen stappen. Het geld is nodig voor onderzoeken en om goede advocaten in te zetten. Je kunt je bijdrage storten op rekeningnummer NL98 TRIO 0338 7339 14 t.n.v. Kloppend Stadshart. Bedankt alvast voor je steun!

Stadsblokken-Meinerswijk, ons prachtige uiterwaardengebied in het hart van de stad Arnhem. Gezien het overstromingsgevaar is het gebied absoluut ongeschikt voor woningbouw. Er ligt echter een gouden kans om Stadsblokkken-Meinerswijk tot een écht stadspark en natuurgebied te ontwikkelen met alle voordelen van dien. Zoals de (wetenschappelijke erkende) positieve effecten op de gezondheid door de nabijheid van natuur en de aanwezigheid van een verkoelende plek in een steeds warmer wordende stad. Een groene buffer is pure noodzaak om onze leefomgeving leefbaar te houden.

Bedreiging door twee nieuwe woonwijken 
De gemeente Arnhem en projectontwikkelaar KWP willen twee woonwijken in het gebied gaan bouwen. Omdat dit in strijd met diverse regelgeving is, verwachten wij dit tegen te kunnen houden. De gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat starten binnenkort met het in procedure brengen van
 de – door de projectontwikkelaar gevraagde – bestemmingsplanwijziging, watervergunning en andere vergunningen voor het bouwen van twee woonwijken in een uiterwaardengebied. Als dit rond is, kunnen de gemeente en de projectontwikkelaar ongehinderd werken aan het bouwen van de nieuwe woonwijken. Uit de plannen blijkt nu dat een oppervlakte van ruim vier voetbalvelden bebouwd wordt. De geplande bebouwing bestaat uit villa’s en flats tot 8 verdiepingen hoog. De bescherming van de natuur is minimaal ingevuld en het gevaar van hoogwater voor de huidige bewoners is niet serieus genomen.

Kies ook voor een klimaatbestendige uiterwaard
Voor een volledig professionele ondersteuning van de juridische stappen die Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem gaan ondernemen is €35.000 nodig. De organisaties gaan echter sowieso naar de rechter, ook als er minder dan dit streefbedrag wordt opgehaald. Iedere euro wordt ingezet om Stadsblokken-Meinerswijk tegen woningbouw te beschermen. Op www.stadsblokken-Meinerswijk.org vind je het alternatieve klimaatbestendige plan van de Stichting.

Kijk hier voor een vraag & antwoord over de crowdfundingsactie.