Selecteer een pagina

Goed Nieuws! Afgelopen 24 september was de Raad van State zitting waarin ons beroep diende tegen de bouwplannen van de gemeente Arnhem in de uiterwaarden Stadsblokken-Meinerswijk. Een van onze grootste bezwaren is altijd al dat bouwen in de uiterwaarden ten tijde van klimaatverandering niet toekomstbestendig is. De uiterwaarden zijn hard nodig in de (nabije) toekomst om water op te vangen en door te bouwen ontneem je die ruimte. Ook experts zoals Pier Vellinga zijn dat met ons eens.

De rechters hebben hebben besloten om de Stichting Advies Bestuursrecht (STAB) in te schakelen. Deze Stichting gaat advies uitbrengen aan de Raad van State over de waterveiligheid en (toekomstige) waterafvoeren.

We zijn blij met deze stap, dat deskundigen goed gaan meekijken en de Raad van State hierover gaan adviseren. Voor 13 december gaat de STAB haar advies uitbrengen, daarna wordt de zaak vervolgd.