Selecteer een pagina

Op 6 februari vond het eerste Klimaatcafé, georganiseerd door Arnhem Klimaatbestending , van 2020 plaats. Zo’n 50 mensen met allerlei achtergronden kwamen bijeen. Van jong tot oud, van ambtelijk tot wijkbewoner, van student tot docent, van hovenier tot landschapsontwerper. Ook Milieudefensie Arnhem was erbij.

Het Klimaatcafé trapte af met een traditie om elk jaar in de eerste maand te peilen hoe ver we zijn met het klimaatbestendig maken van Arnhem. Welke acties om wateroverlast, verdroging en hittestress te voorkomen, hebben we in 2019 uitgevoerd en wat staat er in 2020 op het programma? Hieronder enkele inspirerende projecten die tijdens de avond voorbij kwamen.

Minder bestrating, meer groen
Wijk Molenbeek kwam met een mooi plan om meer biodiversiteit en waterbescherming in de wijk aan te brengen. Zij laten in 2020 een projectleider alle belangen op de kaart zetten en gaan van daaruit een visie opstellen. Ook in de Groen van Prinstererstraat werden de koppen bij elkaar gestoken. De buurt wil samen de straat vergroenen en heeft een mooi plan waarin zij minder bestrating en meer groen gaat realiseren met ondersteuning van de gemeente. Daarbovenop gaat zij de straat smaller maken voor meer verkeersveiligheid. Ook wordt er meer regenwaterafvoer gerealiseerd tegen wateroverlast.

Waterspuwers
Het Nederlandse Watermuseum heeft afgelopen jaar een leuk en succesvol educatief programma opgezet. Kinderen mogen hun eigen waterspuwer maken van bioplastic, die ze kunnen linken aan een regenwaterafvoersysteem. In 2020 gaat het Watermuseum lespakketten ontwikkelen over het Arnhemse waterrad dat energie gaat opwekken.

Voedsellandschap
Buurtbewoners rondom het Slijpbeekpark willen een voedsellandschap realiseren rond de thema’s verbinding, een meer beleefbaar landschap en circulaire landbouw. Bewoners, boeren en bezoekers profiteren er allemaal van. Een klimaatbestendig initiatief waarbij emissievrij vervoer, glow in de dark paden, een no waste restaurant en een insecten- en groentenkwekerij bij komt kijken. De insectenkwekerij is in samenwerking met de universiteit van Kopenhagen! De initiatiefnemers zijn nu bezig met de subsidies. De PoP3, een Europese subsidie voor het verduurzamen van landbouw, is in ieder geval al binnen!

Duurzaamste hovenier 2019
De Arnhemse Tinka Chabot is uitroepen tot duurzaamste hovenier van 2019. Zij staat bekend om haar plantvriendelijk snoeien, hergebruik van materiaal en een groene, onderhoudsvrije tuin. Zij roept andere hoveniers op meer duurzaam materiaal en beplanting te gebruiken. En, goed om te weten dat bestrating en meer gras juist veel meer werk is!

Duurzame wijk
Een wijkinitiatief van het Burgermeesterskwartier zet zich in voor bewustwording, informatie uitwisseling en verbinding voor een duurzame wijk. Er zijn groene daken aangelegd, duurzame wandelingen georganiseerd en activiteiten voor kids opgezet. En, buurtbewoners kunnen naar een ambassadeurshuis, waar zij kunnen aankloppen voor informatie zoals het installeren van een warmtepomp. In 2020 willen ze met ondersteuning van de gemeente 500 m2 groene daken en boomspiegels aanleggen.

Moestuin en voedselbos
In Arnhem-Zuid hebben buurtbewoners zich ingezet voor het realiseren van de Lieshouttuin. Een plek met moestuin en voedselbos. Ze ondervonden hier een prettige bijval. Hoe meer werk ze zelf deden, des te meer ze materialen kregen van de gemeente. De tuin leeft inmiddels in de buurt. Bewoners zijn erg enthousiast, nemen verantwoordelijkheden en komen uit hun huis om projecten samen aan te pakken. In 2020 willen zij zich inzetten om het hout van zieke bomen in de wijk te houden, een schoolplein vergroenen en meer dak- en verticale beplanting aan te leggen.

Minder natte voeten
De gemeente Arnhem was zelf ook vertegenwoordigd in het café. Vorig jaar heeft zij de Apeldoornseweg heringericht, een toegangsweg met veel hoogteverschil. Omdat je beneden vaak natte voeten krijgt bij een hevige regenbui, heeft de gemeente zich ingezet om de waterstroom te vertragen en wateroverlast langs Sonsbeek in te perken. Zij heeft hiervoor de wegen, riolering en fietspaden verbeterd. Het volgende project is toekomstmaatregelen nemen op het Sikkesplein. Dit is de eerste plek boven de Apeldoornseweg waar veel water valt en van de heuvel afstroomt. De gemeente wilt daarnaast meer gaan inzetten op initiatieven en bedrijven, om ondersteuning te bieden ten behoeve van beleid. Als burger hebben wij immers veel voor het zeggen. Zo’n 20 % van de grond is van de gemeente en 80 % is van de burger.

Arnhem Groen Markt
Monique de Bakker, tuinontwerper van “Arnhem Tuiniert” sloot de inspirerende avond af met de Arnhem Groen Markt. Elke jaar wordt dit met groot succes georganiseerd. Bezoekers worden geïnformeerd over het vergroenen van hun tuin. Er zijn kwekers, moestuinplantjes en een podium voor buurtinitiatieven. Op 17 mei staat de markt bij Molenplaats Sonsbeek.

Laat je ook inspireren!
Heb je het Klimaatcafé gemist of ben je enthousiast geworden? Op 20 februari is er een Energy Café met het thema duurzaam ondernemen. Locatie Gele Rijdersplein 13 vanaf 16.30 tot 17.30 met een aansluitende borrel en informatiemarkt. Aanmelding is nodig vóór 14 februari via energycafe@arnhem.nl. En uiteraard komt er op 26 maart  weer een Klimaatcafé aan in Showroom Arnhem van 20.00 tot 21.30. Aanmelding is niet nodig. Zien we je daar?