Selecteer een pagina

“Stop de bouw van 430 woningen in onze uiterwaarden!” staat op het grote spandoek dat Milieudefensie Arnhem vandaag opgehangen heeft in Meinerswijk. Aanleiding is dat de gemeenteraad vanavond stemt over het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk. “Wij vragen de raadsleden nogmaals tegen dit plan te stemmen. Kies niet voor steen en auto’s, maar kies voor natuur, schone lucht en welzijn. Niet alleen dit prachtige groene gebied, ook de geloofwaardigheid van de gemeente Arnhem staat vanavond op de agenda. 

Woningbouw was niet de afspraak
In 1998 heeft de gemeente Arnhem met het Rijk in het zogenoemde Vinexakkoord al afgesproken dat er geen woningen gebouwd gaan worden in Stadsblokken-Meinerswijk. In de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk staat dat woningbouw alleen is toegestaan voor zover het natuur, cultuur of ontmoetingen versterkt. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekerscentrum.    “Door het goedkeuren van het  bestemmingsplan komt Arnhem haar afspraak met het Rijk en haar burgers niet na en zet ze haar geloofwaardigheid op het spel,”  aldus Margo Meeuwissen, namens Milieudefensie Arnhem.

Arnhem heeft een uniek groen hart
Stadsblokken-Meinerswijk is nu nog een uniek uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het is een heerlijke plek om lekker uit te waaien, te fietsen, wandelen of hard te lopen. Ronddwalend in het gebied vergeet je de drukte van de stad. Voor je het weet sta je oog in oog met een lepelaar of specht en wie geluk heeft, ziet zomaar een bever voorbij zwemmen. In dit groene hart van Arnhem geniet iedereen, jong en oud, op zijn eigen manier van de rust, ruimte en schone lucht.

Gemeenteraad: stop de bouwplannen
Door in totaal 430 woningen toe te staan aan de rand van Meinerswijk en op Stadsblokken pakt de gemeente Arnhem dit belangrijke en prachtige gebied van mensen en dieren af. Hiermee brengt ze ook nog eens haar inwoners en inwoners van andere steden in gevaar door de toenemende overstromingsrisico’s. Daarom vragen we: gemeenteraad stop de bouwplannen, stem tegen en kies voor behoud van geloofwaardigheid en ons Arnhemse groene hart!