Selecteer een pagina

Samen met Kloppend Stadshart en vele anderen willen we bebouwing in de Arnhemse uiterwaard tegenhouden. Hiervoor hebben we € 35.000 nodig. Het geld is nodig voor onderzoek en om goede advocaten in te zetten. Ook als we minder dan € 35.000 ophalen, zetten we de gekregen donaties in voor de rechtszaken. Vind jij bouwen in de uiterwaard ook bizar? Dan vragen we je financiële steun zodat we procedures kunnen voeren.

Je kunt je bijdrage storten op rekeningnummer NL98 TRIO 0338 7339 14 t.n.v. Kloppend Stadshart. Stichting Kloppend Stadshart heeft een ANBI-status. Bedankt alvast voor je steun!

Stadsblokken-Meinerswijk, ons prachtige uiterwaardengebied in het hart van de stad Arnhem. Gezien het overstromingsgevaar is het gebied absoluut ongeschikt voor woningbouw. Er ligt echter een gouden kans om Stadsblokkken-Meinerswijk tot een écht stadspark en natuurgebied te ontwikkelen met alle voordelen van dien. Zoals de (wetenschappelijke erkende) positieve effecten op de gezondheid door de nabijheid van natuur en de aanwezigheid van een verkoelende plek in een steeds warmer wordende stad. Een groene buffer is pure noodzaak om onze leefomgeving leefbaar te houden. Op www.stadsblokken-Meinerswijk.org vind je het alternatieve klimaatbestendige plan van de Stichting.