Selecteer een pagina

Volkshuisvesting heeft de eerste kleine woningen geplaatst in Meinerswijk, een uiterwaardengebied dat bij hoogwater overstroomt. Opmerkelijk, want wetenschappers voorspellen dat de kans op extreem weer en overstromingen toeneemt. We kunnen dus maar beter goed voorbereid zijn. Daarom heeft Milieudefensie Arnhem een reddingsteam opgericht: BLUB*, de Buitengewone Lokale Uiterwaarden Brigade. Zij staat dag en nacht paraat om bij hoogwater de nieuwe bewoners in Meinerswijk te evacueren.

Minihuisjes in het groen
Volkshuisvesting gaat in totaal zestien zogenaamde tiny houses plaatsen in Meinerswijk. Dit zijn eenvoudige, compacte en verplaatsbare microwoningen die geschikt zijn voor kleinere huishoudens. Er hebben zich al veel geïnteresseerden aangemeld voor de woninkjes.

BLUB, redders in nood
“We maken ons zorgen om de nieuwe bewoners,” aldus Rolf Müller, actief bij Milieudefensie Arnhem. “Ik zie het al voor me hoe bij hoogwater zo’n tiny house voorbij dobbert terwijl de bewoner hulpeloos in het water rondspartelt te midden van zijn huisraad.” Daarom heeft de lokale Milieudefensiegroep een reddingsdienst in het leven geroepen: BLUB, de Buitengewone Lokale Uiterwaarden Brigade.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Afgelopen maanden volgden de nieuwe leden een pittige training ‘Evacuatie van uiterwaardbewoners’. Ook hebben ze al het nodige materieel verzameld. Ze zijn echter nog op zoek naar zwembanden en een degelijke rubberboot. Verder is de groep bezig met het inventariseren van opvangadressen waar de evacués in geval van nood tijdelijk onderdak kunnen krijgen. “Het is mooi om te zien hoe barmhartig sommigen zich opstellen ten opzichte van onze stadsgenoten. Samen maken we ons sterk om Arnhem veilig te houden in tijden van klimaatverandering. Als zou het natuurlijk handiger zijn als er geen nieuwe woningen in risicogebieden zouden verrijzen. Er zijn geschiktere plekken te bedenken, ” aldus Rolf.

Wat als het misgaat
Het lijkt aantrekkelijk om te wonen in dit groene gebied, met het centrum van Arnhem om de hoek. Maar iedereen herinnert zich nog wel de watersnood in 1995, toen in januari de Rijn, Maas en de Waal buiten hun oevers traden en ook Meinerswijk blank stond. De situatie was destijds zo penibel dat in het rivierengebied 250.000 mensen preventief geëvacueerd moesten worden. Men verwacht dat in de toekomst de piekafvoer van de Rijn ruim zal stijgen. Dit hangt samen met toename van extreme neerslag, ten gevolge van klimaatverandering. Uit alle wetenschappelijke klimaatmodellen blijkt dat de ontwikkelingen zich sneller voltrekken dan werd verwacht; het pakt in werkelijkheid soms nog slechter uit dan de vooraf geschetste scenario’s.

*BLUB is een fictief reddingsteam. De overige informatie in het artikel berust op waarheid. Zie voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie het artikel over de informatieavond met hoogleraar Pier Vellinga.
Z


Fotograaf: Hans van den Bos, www.bosbeeld.nl