Selecteer een pagina

Milieudefensie gaat door met de strijd tegen woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk omdat het referendum ondemocratisch is verlopen. Bekijk hier onze kritiekpunten op het referendum. Milieudefensie blijft, samen met Stichting Kloppend Stadshart en vele stadsgenoten, strijden voor een uiterwaardengebied zonder woningbouw. Voor een groen, openbaar toegankelijk uiterwaardengebied met ruimte voor cultuur en recreatie.

Een bericht in De Gelderlander attendeerde Milieudefensie enige tijd geleden op het feit dat de evaluatie van het referendum rondom Meinerswijk-Stadsblokken is afgerond. Inderdaad, verscholen op de website van de gemeente Arnhem staat het rapport van het onderzoek. Vreemd, maar kenmerkend voor de communicatie en rol van de gemeente in deze zaak is het feit dat Milieudefensie, één van de aanvragers van het referendum (en geïnterviewd voor de evaluatie), tot op heden nooit actief geïnformeerd is over de resultaten van dit onderzoek.
De gemeenteraad heeft indertijd opdracht gegeven de nieuwe verordening met betrekking tot het referendum te evalueren. Een vrij beperkte evaluatie van het referendum dus. De evaluatie is door de gemeente Arnhem zelf uitgevoerd. Dat lijkt verdacht veel op de slager die zijn eigen vlees keurt. Het evaluatierapport is zonder inhoudelijk collegestandpunt over de uitkomsten van de evaluatie aangeboden om ruimte aan de raad te bieden om hierover onderling het gesprek aan te gaan of andere initiatieven te ontplooien,” zo staat in het rapport. De initiatiefnemers van het referendum is niet bekend of dit al gebeurd is.

Noodgreep

Het instrument referendum was voor de initiatiefnemers een noodgreep die voortkwam uit het feit dat de gemeente de breed gedragen bezorgdheid over woningbouw negeerde en afspraken met haar burgers niet nakwam. Hoe naïef te denken dat een gemeente die haar afspraken niet nakomt en een deal met de projectontwikkelaar sluit, wel een eerlijk referendum zou begeleiden. De initiatiefnemers hebben het referendum aangevraagd omdat zij tegen woningbouw in het uiterwaardengebied zijn en willen dat de gemeente haar afspraken nakomt die zij heeft gemaakt met haar burgers. En dát wist de gemeente Arnhem heel goed. Maar ook tijdens het referendum leek de gemeente haar oren te laten hangen naar projectontwikkelaar KWP.
Gekleurde en oneerlijke informatievoorziening
De kern van het referendum was: wel of geen woningbouw. Dit was echter geheel niet duidelijk tijdens het referendum. Door de onduidelijke informatieverstrekking van de gemeente en de gekleurde en oneerlijke informatievoorziening van de projectontwikkelaar hadden mensen geen idee meer waar de vraag van het referendum om draaide. De gemeente ging in haar toelichting met name in op natuurontwikkeling, recreatie en cultuur. Deze punten passen echter in de met de stad afgesproken gebiedsvisie en waren helemaal geen onderwerp van discussie. En dát wist de gemeente Arnhem ook heel goed. Waarom dan steeds daar op in gaan?
Ook projectontwikkelaar KWP sprak amper over woningbouw. Zij liet posters ophangen met mooie foto’s en teksten als: “wil je festivals, stem ja”  KWP deinsde er niet voor terug om over de schreef te gaan met haar informatievoorziening. Zo zei zij glashard dat de tegenstanders industrieterreinen willen. En laten we niet vergeten dat KWP de stad heeft gechanteerd door te zeggen dat als je nee stemt het gebied op slot gaat. Een laatste voorbeeld: KWP plaatste een paginagrote advertentie in de Arnhemse Koerier met de oproep om ja te stemmen, een advertentie waarbij gesuggereerd werd dat de afzenders de woningbouwcorporaties waren.

Referendum gekocht door KWP

In het evaluatierapport komt uit de wetenschappelijk hoek de opmerking: “een budget moet door de politiek worden toegekend om haar eigen tegenstand te organiseren, maar alleen wanneer deze tegenstand weinig zelf-organiserend vermogen heeft.” Dit is nogal kort door de bocht. Een voorbeeld: de tegenstanders hadden een goed organiserend vermogen en veel meer vrijwilligers op de been dan de voorstanders. De tegenstanders konden niet overal waar nodig flyeren. Er is immers een grens aan de beschikbare tijd en het aantal flyers dat gedrukt kan worden. Maar niet bij KWP. KWP huurt PostNL in. Dat kunnen de tegenstanders niet betalen. Evenmin als terugkerende paginagrote advertenties in de Arnhemse Koerier, grote borden langs de weg en meer.

De strijd gaat door

Milieudefensie kan niets anders dan concluderen dat de tegenstanders verloren hebben van het geld, de macht en de suggestieve informatievoorziening. Een blamage voor de gemeente Arnhem die eerder nog zo trots was op het burgerparticipatieproces.
Sommige nemen het Milieudefensie kwalijk dat zij het democratische proces ontkent. Milieudefensie gaat door omdat het referendum ondemocratisch is verlopen! Gezien het proces rondom het referendum erkent Milieudefensie de uitkomsten van het referendum niet en blijft zij, samen met vele stadsgenoten, strijden voor een uiterwaardengebied zonder woningbouw. Voor een groen, openbaar toegankelijk uiterwaardengebied met ruimte voor cultuur en recreatie.

Meer informatie:

Rapport van de gemeente Arnhem m.b.t. de evaluatie van het referendum:
https://bis.arnhem.nl/BW/2017/11/14/Nota%20evaluatie%20referendum.pdf    

Lees hier de punten die Milieudefensie Arnhem heeft ingebracht voor de evaluatie van het referendum.