Selecteer een pagina

Woensdag 26 januari stond de nota ‘Afvalkoers 2022-2026. Arnhem Schoner’ op de agenda van de gemeenteraad. Een koers waarmee de de circulaire economie verder uit het zicht raakt. Vandaar dat wij hebben deelgenomen aan het rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Een nuttige en zinvolle discussie. We hopen dat de gemeente door volop in te zetten op preventie en afvalscheiding erin slaagt alsnog de doelstelling maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar te realiseren. We rekenen erop dat de gemeente haar plannen over de circulaire economie niet in de afvalbak gooit.

Hieronder lees je onze inspraakreactie. Op de site van de gemeente Arnhem kun je het rondetafelgesprek terugkijken.

Inbreng Milieudefensie Arnhem over het nieuwe afvalbeleid
Inspreken bij gemeenteraad (ronde tafelgesprek), 26 januari 2022

Het blijft jammer dat Diftar niet langer heeft geduurd om te zien wat het werkelijke effect zou zijn geweest. Met de gegevens over het 4e kwartaal van 2021 was er een beter beeld ontstaan over het post-Diftar tijdperk. Nu blijkt dat restafval na het afschaffen van Diftar fors toeneemt en grof vuil afneemt. Maar ook dat PBD uit ondergrondse containers voor 50% blijft afgekeurd. We zijn benieuwd naar de volgende rapportages, want Post Diftar zouden we in een walhalla terechtkomen. Toch?

Met dit beleidsvoorstel raakt de circulaire economie verder uit het zicht. De gemeente geeft zelfs aan dat de VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar op dit moment geen realistische ambitie meer is voor Arnhem. Dit terwijl we op de goede weg waren om de hoeveelheid restafval terug te brengen door te redeneren vanuit het principe De restafval vervuiler betaalt.

De Milieubak is een mooi, maar nog te onzichtbaar, initiatief. Goed dat de gemeente gaat onderzoeken of op meer plekken meer soorten afval ingeleverd kan worden. Bijvoorbeeld chemisch afval in leveren bij de Milieubak. Wat ons betreft moet die mogelijkheid er zeker komen.

Voor mensen zonder auto zou het praktisch zijn als ze ook grotere dingen mogen inleveren bij de milieubak. Overigens dekt het woord milieubak de lading niet.

We hebben de afgelopen maanden van verschillende kanten gehoord dat de afvalkalender niet overeenkomt met wat er gebeurt. Op de site van Pre-Zero staat op 26 januari 2022 nog steeds dat je voor restafval een Arnhemse Afvalpas nodig hebt. Nu snap ik waarom ik onlangs iemand zag die dacht met haar pasje een container te moeten openen.

De informatie op de site van de gemeente en van Pre-Zero is niet gelijk. Op de site van Arnhem staat de Milieubak tot juli 2022, op de site van Pre-Zero eindigt die in december 2021.

Het is de vraag of Pre-Zero en gemeente met het huidige taalgebruik iedereen bereikt. Daarom een dringend verzoek: het is belangrijk via verschillende middelen helder, eenduidig en actueel te communiceren.

Er komt een onderzoek naar nascheiding. Dit lijkt vooral een financiële insteek te hebben. Wij pleiten ervoor juist ook naar de milieugevolgen te kijken. Brengt het ons bijvoorbeeld aantoonbaar dichter bij de circulaire economie?|

Het uitdelen van een peukenpocket op middelbare scholen en in het hoger onderwijs vinden wij geen goed idee. Dit doorkruist de doelstelling rookvrije generatie.

Complimenten voor die 900 vrijwilligers die rotzooi van anderen opruimen. Ook de ondersteuning die de gemeente in de vorm van uitdelen van grijpers e.d. geeft is waardevol. Dit krijgt veel aandacht in het plan, terwijl preventie belangrijker is.

Het is hoog tijd om te kiezen voor een echte bronaanpak. Voer op alle spullen die mensen nu op straat laten vallen een stevig bedrag aan statiegeld in. Dat geldt voor peuken, maar bijvoorbeeld ook voor kauwgom, waar wethouder Hein Bloemen ooit al voorstander van was.
En leg een stevige boete op voor het dumpen van al dan niet grof vuil.

Maak als gemeente werk van één bedrijf dat het afval ophaalt in de binnenstad, met een zogeheten witte afvalwagen. Die haalt het op namens al die andere inzamelaars, die dat onderling verrekenen. Een proef waar al jaren her door het PBA om is gevraagd en waar de gemeente werk van zou maken.

Het beleid staat vol met goede voornemens van wat Arnhem zou kunnen gaan doen richting en met inwoners, scholen, bedrijven, vrijwillige afvalinzamelaars etc.. Het klinkt goed en we hopen dat al deze voornemens uit te voeren zijn, maar is daar al met al die partijen over gesprokenen?

De gemeente stelt voor de stijgende kosten te dempen met een berekend overschot. Maar wat nu als het overschot er niet is en de kosten wel stijgen. Wat gaat de gemeente dan doen?

We hopen we dat de gemeente door volop in te zetten op preventie en afvalscheiding erin slaagt alsnog de VANG-doelstelling te realiseren. We rekenen erop dat de gemeente haar plannen over de circulaire economie niet in de afvalbak gooit.