Selecteer een pagina

De gemeente Arnhem wil samen met betrokken inwoners, ondernemers en organisaties een fijnmazig netwerk van sensoren opzetten die onze Arnhemse luchtkwaliteit meten. Ruim zestig mensen bezochten afgelopen donderdag de informatieavond hierover. Ook wij waren erbij. Het was goed te zien hoeveel mensen zich betrokken voelen bij dit probleem en in actie willen komen dit op te lossen.

Ongezonde lucht
Het is natuurlijk allang bekend dat luchtvervuiling slecht is voor de gezondheid. In de jaren 80 was luchtvervuiling zelfs voor een daling van de gemiddelde levensverwachting met maar liefst zes jaar. Dankzij inmiddels genomen maatregelen is de lucht schoner geworden. Maar nog steeds zorgt de luchtvervuiling voor een daling van de gemiddelde levensverwachting van anderhalf jaar. En dat willen we natuurlijk niet!  De Europese norm voor gezonde lucht is niet streng genoeg. Zouden we ons aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorgansiatie kunnen houden, dan zou de Arnhemse lucht een stuk gezonder voor ons zijn!

Zelf aan de slag
Maar hoe vies is onze lucht nu eigenlijk? Wie meedoet met het ‘burgermeetnet’ gaat met behulp van zelfgebouwde sensoren aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit. Voor wie een beetje handig is moet het zelf bouwen van de sensor een simpel klusje zijn, zo bleek uit het verhaal. Er worden enkele klusbijeenkomsten waar alles over de sensoren wordt uitgelegd.Leuk is natuurlijk dat via een app alle data van alle aangesloten meetpunten in beeld komen. Hier komt de Citizen scientist tot zijn recht: wanneer is de lucht vies, en waar komt die viezigheid nu precies vandaan?

Uit de auto, op de fiets
Op de kaarten van het RIVM is duidelijk te zien dat in Arnhem vooral het verkeer de grote boosdoener is, en ook dat de vooruitgang in luchtkwaliteit stagneert sinds 2015.“ Aanvullende maatregelen zullen worden genomen. Echter niet door knelpunten aan te pakken, waar de norm maar net word gehaald, maar door in te zetten op algehele gezondheidswinst over de hele stad.  Denk hierbij aan meer infrastructuur voor elektrisch rijden, een milieuzone voor personenvervoer, en het terugdringen van het verkeer op de centrumring,” aldus de gemeente Arnhem. Als Milieudefensie vinden we het belangrijk dat de fiets niet vergeten wordt in de discussie. Wie kent ze niet, de oude posters “Op de fiets, vervuil je niets”? Een motto dat nog steeds opgaat.

We doen het samen
Het burgermeetnet sluit aan bij het RIVM-initiatief ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’.Ook de resultaten van reeds bestaande initiatieven, zoals het LuchtData project van Arnhems Peil, maken onderdeel uit van het burgermeetnet. Zo wordt het meetnet nog verder uitgebreid en kunnen we de kennis, bewustwording en het inzicht in de luchtkwaliteit in de gemeente Arnhem verder vergroten.
Praktisch alle aanwezigen besloten aan het eind van de avond om mee te doen met het meten van de luchtkwaliteit. Een groot succes en een mooie stap richting een fijnmazig netwerk van meetpunten. Wij vinden het een mooi project dat de moeilijk zichtbare luchtkwaliteit ineens zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar maakt. Wel is het van belang dat er ook echt iets gedaan wordt met de resultaten. Op welke manieren maken we onze lucht schoner!

Meer informatie over schone lucht
In 2020 heeft de gemeente Arnhem het Schone Lucht Akkoord getekend. Petra Souwerbren, directeur van de GNMF vindt het een goed startpunt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hier vind je meer informatie

Gemeenten en inwoners kunnen samen werken aan schone lucht