Selecteer een pagina

Met de huidige geplande villa’s en flats is de toekomst van ons Arnhemse uiterwaardengebied in de gevarenzone beland. Samen met stichting Kloppend Stadshart en anderen doen we er alles aan om Stadsblokken-Meinerswijk vrij van woningbouw te houden. We strijden samen voor een toekomstbestendig gebied. Voor een gebied zoals afgesproken tijdens het grote, langdurige, tot in Den Haag geroemde, burgerparticpatieproces en vastgelegd in de gebiedsvisie van 2012. Een gebied zonder woningbouw!

Een stadspark en natuurgebied voor alle Arnhemmers
Gezien het overstromingsgevaar is het gebied absoluut ongeschikt voor woningbouw. Er ligt echter een gouden kans om Stadsblokkken-Meinerswijk tot een écht stadspark en natuurgebied te ontwikkelen met alle voordelen van dien. Zoals de (wetenschappelijke erkende) positieve effecten op de gezondheid door de nabijheid van natuur en de aanwezigheid van een verkoelende plek in een steeds warmer wordende stad. Een groene buffer is pure noodzaak om de leefomgeving leefbaar te houden.

Natuur midden in de stad is uniek. Zeker als dit onderdeel uitmaakt van een internationale ecologische structuur: het winterbed van de Rijn. De invulling die wij voor dit gebied zien, is dan ook het uitbreiden en versterken van riviernatuur. Wij zien Meinerswijk als een gebied voor vogels, insecten, bevers en vele andere dier- en plantsoorten. Ook de mens is er welkom, maar is geen hoofdpersoon. De mens is slechts te gast. Meinerswijk is voor Arnhemmers een prachtig ruig natuurgebied op loop– of fietsafstand om stilte, rust en ruimte op te zoeken. Stadsblokken heeft alles in zich om de ruige tegenhanger van Sonsbeek te worden. Omdat het Sonsbeekpark (en de Veluwe) weinig extra bezoekers aan kan op drukke dagen, wordt deze toekomstige rol van Stadsblokken steeds belangrijker.

Een gebiedsinvulling zonder woningbouw: het kan!
Kloppend Stadshart heeft een eigen plan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Doel is de kernwaarden van het gebied versterken en het toegankelijk maken voor iedereen, zonder winstoogmerk en woningbouw als toevoeging. Zij laten zien dat dit kan, zonder een projectontwikkelaar van buitenaf met bouwbedrijf. Wij ondersteunen dit initiatief van Stichting Kloppend Stadshart.