Selecteer een pagina

Vrijdag 30 september vond bij de Raad van State in Den Haag de derde en laatste zitting plaats tegen de bouwplannen van een villawijkje in uiterwaardenpark Meinerswijk en hoogbouw op Stadsblokken, groene oases in de uiterwaarden van de Rijn midden in Arnhem.

Op vrijdag 30 september verscheen tegelijkertijd in de NRC en enkele andere media een artikel over het adviesrapport ‘Mogelijke maatregelen voor de zeespiegelstijging van de toekomst’ van Deltares. Hierin wordt opgeroepen om nu al maatregelen te nemen tegen de naderende zeespiegelstijging eind deze eeuw, onder meer door bouwplannen te beoordelen op de gevolgen die hiermee gepaard gaan. Toeval?

In 2018 waarschuwde hoogleraar Pier Vellinga, een internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering, al dat bouwen in de uiterwaarden bij Stadsblokken-Meinerswijk niet verstandig is. Bij Arnhem vormt de Rijn een flessenhals: de rivier maakt hier een u-bocht waardoor de doorstroming wordt afgeremd. Wanneer het rivierwater hier niet goed doorloopt, dan heeft dat gevolgen voor andere gebieden in Nederland. Flexibiliteit van de rivier is bij de te verwachten vergroting van extreme rivierwaterafvoeren en in het kader van de naderende zeespiegelstijging nodig om de veiligheid van Nederland te garanderen. De rivier heeft ruimte nodig om het overtollige water te kunnen bergen en afvoeren. De geplande nevengeul ter compensatie zal niet voldoende zijn. Het doorzetten van de bouwplannen beperkt het aantal toekomstige opties voor rivierverruiming en zal dan ook afbreuk doen aan de miljarden die geïnvesteerd zijn in het creëren van ruimte voor de rivier.

Er zijn nog tal van andere redenen om de geplande woningbouw niet in dit gebied te laten plaatsvinden. Deze groene longen in hartje Arnhem zorgen voor verkoeling van de stad , voorzien bewoners van nodige groene recreatieruimte, bieden de bever en vele andere dieren onderdak en maken informeel onderdeel uit van het Natura2000 gebied Rijntakken en van het Natuurnetwerk Nederland waardoor dieren zich kunnen verplaatsen. Een uniek stuk ooibos moet wijken voor wegen en een beverburcht voor de bouw een museumcafé. Om het maar niet te hebben over de verlichting van de appartementen in de Stadsblokken die ‘s nachts het leven van verschillende dieren zoals aantal zeldzame vleermuissoorten zal verstoren. Daarnaast zullen de kosten aan woningen en infrastructuur voor schade door overstromingen bij de gemeente komen te liggen. Dit naast het psychologische leed dat optreedt bij een overstroming.

Arnhem heeft een uniek stuk natuur- en cultuurgebied midden in de stad. Deze kan doorontwikkeld worden tot een uniek uiterwaardenpark met zowel natuur als cultuur, en zelfs wat bedrijvigheid. Wanneer het gebied zijn groene karakter behoudt, zal dit ten goede komen aan een gezondere stadsomgeving, aan het welzijn van de stadsbewoners, aan behoud en wellicht zelfs vermeerdering van de biodiversiteit en aan de veiligheid van Nederland als deltaland.

Wat vele steden proberen te creëren, een uniek stuk natuur- en cultuurgebied midden in de stad, heeft de stad Arnhem al in handen. Nu ligt het lot van dit kwetsbare groene stukje stad in handen van de rechter.