Selecteer een pagina

We zetten ons in voor een gezonde luchtkwaliteit in Arnhem. Van januari 2015 tot en met januari 2016 hebben wij maandelijks metingen m.b.t. stikstofdioxide verricht aan het Nieuwe Plein (regenpijp GGz) en de Apeldoornseweg (tegenover de frietkraam). De gemiddeld gemeten waarden zijn: 36 microgram stikstofdioxide per kubieke meter op de Apeldoornseweg en 31 microgram stikstofdioxide per kubieke meter op het Nieuwe Plein. Is dat gezond? Nee. De Europese wettelijke norm van 40 microgram is een compromis. Als het aan de Wereldgezondheidsorganisatie ligt, wordt deze norm aangescherpt.

We doen het samen
Steeds meer partijen zetten zich in voor schone lucht in Arnhem. Zo had de GGz-praktijk niet alleen haar regenpijp ter beschikking gesteld voor de metingen in 2015, maar was zij ook betrokken bij de meetcampagne. Marga Bijma, bestuurder GGz-praktijk: “lichamelijke en geestelijke gezondheid gaan hand in hand. Zo heeft de GGz-praktijk hardloopclubjes en ook dan wil je schone lucht inademen.”
Ook de gemeente Arnhem is een medestander, want ook zij wil voor de inwoners frisse zuurstofrijke en ‘vervuilingsarme’ lucht. Dit bleek uit de toespraak van toenmalig wethouder Henk Kok in januari 2015, tijdens de opening van het meetpunt op het Nieuwe Plein. Maar ook uit de daden van de gemeente. Zo heeft zij al diverse maatregelen genomen om de Arnhemse lucht gezonder te maken, ze heeft onder andere een milieuzone ingesteld. 

Luchtwachters nemen het voortouw
Om de ademteugen voor alle Arnhemmers zo gezond mogelijk te maken, hebben wij  mei 2015 in de gemeenteraad ingesproken waarbij wij de Raad verzochten om een aantal acties te ondernemen. Samen gaan we voor gezonde lucht! Op initiatief van Milieudefensie Landelijk wordt de luchtkwaliteit nu bewaakt door bezorgde burgers: de  Luchtwachters. Ook in Arnhem is een actieve groep Luchtwachters, vandaag dat wij sinds 2017 geen eigen activiteiten meer opzetten op dit thema, maar waar mogelijk aansluiten bij de Arnhemse Luchtwachters.